ÖZLÜ SÖZLER

♥ Şanssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır.  Oscar Wilde

♥ Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu sandığı. Alphonse Karr

♥ İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.  Mevlana

♥ Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg

♥ Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.  S. M. Power

♥ Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong

♥ Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore


♥ Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot

♥ Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucauld

♥ Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister . Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S.Darrow

♥ Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Wendell Phillips

♥ Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht

♥ Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville

♥ Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur; Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene , hiç kimse yardım etmez. Pestalozzi

♥ Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla Oscar Wilde

♥ Kötümser yanlız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. J.Harris

♥ Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun

♥ Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN

♥ İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. Harriet Tubman

♥ Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle

♥ Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir;akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur. William Bolith

♥ Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck
"Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem..Ama onları söyleme hakkını ölünceye kadar savunurum.." Voltaire
Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur" Mark Twain
Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau
Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. Bernard Shaw
Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.La Rochefoucauld
Üç şey sürekli kalmaz: Ticaretsiz mal, tartışmasız bilgi, cezasız saltanat. Şeyh Sadi
Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir. (Goethe)
Silahların gürültüsü, yasaların sesini boğar. (Montaigne)
Yaş artmakla budalalık eksilmez. (Hebbel)
Bir vücudun en ağır yükü, bastığı yeri bilmeyen başıdır. (Mektupçu Agah)
Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. (İbn-i Sina)
Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki daneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. (Hazret-i Ali)
Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa erdemdir. (Molla Cami)
Nice yürük atlar yollarda kalmışken, topal eşek sağ salim konağa ulaşır. (Şeyh Sadi)
İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. (Hazret-i Muhammed)
Gerektiği yerde açıklamayan, gerekmediği yerde açıklayan kişiye budala denir. (Alain)
Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. (Voltaire)
Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)
Namus falan ya da filan giysinin altında ne kaybolur ne de kazanılır. (Alfred de Musset)
İhtiyarlarda maziyi görürüz. Halbuki iyi baksak istikbalimizi görürdük. (Cenap Şehabettin)
İnsanlar gerçeğe değil, gerçek gibi görünen şeye inanırlar. (Platon)
Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmazlar. (Namık Kemal)
Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir.(Cenap Şehabettin)
İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. (Resul Hamzatov)
Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür. (Kemal Tahir)
Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslanpençesinin ve kuvvetinin zoruyla karin doyurur. (Şeyh Sadi)
Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)
Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam adamına, tam ölçüsünde,tam zamanında, tam yerinde ve tam usülünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır. (ARISTOTELES)
Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. (C. Sena Ongun)
Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir (Çin Atasözü)
Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki .. (Mevlana)
Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir (Sadi)
Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü görkemlidir; ancak işi bitiren yıldırımdır..... (Mark Twain)
Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karsı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. (La Rochefoucauld)
Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir... (Mary Engelbreit)
İnsanın gerçek soyluluğu erdemden gelir, doğuştan değil. (Epiktetos)
Suçlunun beraat ettirildiği yerde, hakim hüküm giyer. (Publilius Syrus)
Eşeği mektep müdürü yapan dershanelerin ahıra döndüğünden şikayet etmemelidir. (Cenap Şehabettin)
Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir. (Demokritos)
Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zorunlu oldu mu, insan artık ne kadar büyükse, o kadar çok eğilir. (Victor Hugo)
Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbab ister kahve bahane. (La-edri)
Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar konuşmaktan daha iyidir. (Hazret-i Ali)
  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Müzik Yayını

    658639 Ziyaretçi